محصولات برند یادگیری و آموزش


توانمند سازی  و انتقال دانش به مشتریان

 

 

 

نخستین برنامه یادگیری- مشاوره-اجرا که طی  24 ساعت (3 روز) به سازمان ها کمک می کند تنها با 10% هزینه واقعی مشاوره، هر یک از نظام های منابع انسانی سازمان خود را طی 3 هفته تدوین کنند.

 

 

 دوره مدیریت حرفه ای منابع انسانی که دانش روز و مدل های کاربردی مدیریت منابع انسانی را بصورت یکپارچه در یک بسته آموزشی ارائه می کند.

 

 

 

برنامه های کوتاه و موثر دو ساعته آموزشی برای حرفه ای های منابع انسانی که طی آن آخرین یافته های این حوزه ارائه می شود.

 

 

 برنامه های موثر و منحصر به فرد دو ساعته که آخرین  یافته ها و آموزه های رهبری اثربخش را بصورت اختصاصی به رهبران سازمان ها ارائه می کند.

 

 

دوره 56 ساعته مبتنی بر استانداردهای ICF که طی آن مربیان توانمند برای کمک به رهبری موثرتر سازمان ها به روش Action Learning  پرورش می یابند. 

 

 

  برنامه جامع و بلند مدت توانمند سازی که رهبران سازمان ها در سطوح مختلف را مبتنی بر مدل شایستگی ویژه هر سازمان پرورش می دهد. 

 

 

 

اردوهای آموزشی جذاب توأم با بازی ها و تمرین های عملی برای یادگیری عمیق تر دانش و مهارت های مدیریتی