درباره محیط کار آرمانی


 

 

 

                 

 

 

 

از منظر مدیران، محیط کار آرمانی سازمانی است:                              

  • اهداف سازمانی محقق شود                              
  • کارکنان با تمام انرژی و توان خود همکاری کنند                              
  • کارکنان در قالب یک تیم یا خانواده فعالیت نمایند                              
  • رهبران به کارکنان خود اعتماد داشته باشند                 

 

 

 

 

 

 

 

از منظر کارکنان، محیط کار آرمانی سازمانی است:                              

  • کارکنان به رهبران خود اعتماد داشته باشند                              
  • رهبرانی شایسته و بااعتبار داشته باشند                              
  • رهبران، انصاف، عدالت و احترام را رعایت کنند                              
  • کارکنان در محیطی صمیمانه به کار مشغول باشند                              
  • کارکنان به کار و شغل خود افتخار کنند                                

 

 

 

 

 

 

 

"A great place to work is one in which you trust the people you work for, have pride in what you do, and enjoy the people you work with.”

 

کارکنانی که به رهبران خود اعتماد دارند کار خود را به بهترین نحو ممکن و با تلاش مضاعف انجام می دهند و با تحقق اهداف سازمان، موجب سوددهی بالای سازمان می شوند. مدیرانی که  به کارکنان خود اعتماد دارند نیز با تفویض مسئولیت ها و اختیارات بیشتر، فضایی فراهم می کنند تا افراد تمام پتانسیل خود را در شرکت به کار گیرند و از کار خود لذت ببرند.

کارکنانی که به همکاران شان اعتماد دارند خود را بخشی از خانواده سازمان احساس میکنند و با هم حس صمیمیت دارند. در این سازمان ها نتایج حاصل از کار گروهی به مراتب بیش از مجموع نتایج  تلاش های فردی است.