ارتباط با موسسه


 

   تلفن :

    ۸۸۴۸۲۶۱۱(۰۲۱)

                ۸۸۴۸۲۶۱۵(۰۲۱)

                ۸۸۷۱۱۴۷۵(۰۲۱)

                ۸۸۵۵۴۹۳۴ (۰۲۱)

 

   email :

    hrexpert.hrsolutions.ir@gmail.com

 

 

   instagram :

   HR Solutions Institute

 

 

   linkedin :

   hrsolutions.institute.iran

 

   آدرس :

   میدان آرژانتین، خیابان بیست و یکم وزرا، پلاک 4، طبقه پنجم، واحد 19