معرفی موسسه

موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی مبتنی بر دانش روز دنیا و همچنین شناخت عمیق ویژگی ها و مقتضیات سازمان های ایرانی و با هدف ارائه راه حل های نوین در حوزه مدیریت و توسعه سرمایه های انسانی شکل گرفته است


اطلاعات بیشتر

ماموریت موسسه

 همراهی رهبران سازمان ها در سفر توسعه و تعالی سرمایه های انسانی

حیطه فعالیت موسسه

  طراحی و اجرای برنامه های آموزش، یادگیری و توسعه حرفه ایی

  طراحی و استقرار سیستم های مدیریت و توسعه منابع انسانی


اطلاعات بیشتر

SBU های موسسه

 مرکز توسعه سلامت منابع انسانی

 مرکز ارزیابی و توسعه شایستگی های فردی

 مرکز توسعه محیط کار آرمانی


اطلاعات بیشتر

Great Place To Work

چگونه محیط کار آرمانی بسازیم؟

?How is a Great Place to Work Formed

 

خدمات موسسه

meetneed +

http://www.meetneed.ir/index.php/institute_user_detail/517


بیشتر بخوانید
دوره آموزشی مدیریت حرفه ای منابع انسانی (P_HRM) +

دوره حرفه ای مدیریت منابع انسانی ایران با همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و به منظور آمادگی شرکت کنندگان برای دریافت گواهینامه حرفه ای منابع انسانی طراحی و اجرا می شود.

با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه تهران در پایان دوره

بیشتر بخوانید

 


مربی گری (Coaching) +

ارائه مشاوره به سازمان ها مبتنی بر مدل های نوین مربی گری (GROW Coaching)

بیشتر بخوانید


طراحی و استقرارسیستم های مدیریت و توسعه منابع انسانی +

نظام جامع مدیریت منابع انسانی شامل استراتژی منابع انسانی، فرآیندها، سیستم ها و روش های اجرایی مدیریت منابع انسانی است.

بیشتر بخوانید

 

 

 


طراحی و اجرای برنامه های آموزشی، یادگیری و توسعه حرفه ای +

    برنامه های آموزشـی مؤسسـه توسـعه راه حل های منابـع انسـانی بر اساس استانـدارد آموزشی مؤسسات و انجمن های  تخصـصی بین المللی طراحـی شده و مبتـنی بر مقتضـیات سازمان های ایرانـی به صورت  سفارشی و اختـصاصی (Tailor Made ) ارائه می شوند.

بیشتر بخوانید
 

 

 

 


پروژه های ارزیابی حوزه منابع انسانی سازمان ها +

آسیب شناسی جامع حوزه منابع انسانی

ارزیابی سبک رهبری ، راهبردهای منابع انسانی و فرآیندهای منابع انسانی

بیشتر بخوانید


ارزیابی و توسعه شایستگی های منابع انسانی +
  • طراحی مدل شایستگی
  • ارزیابی شایستگی های فردی
  • جذب نیروی حرفه ای برای سازمان ها

بیشتر بخوانید


پروژه های توسعه سلامت منابع انسانی (HRWD) +
  • تعریف استانداردهای علمی سلامت منابع انسانی متناسب با ویژگی های سازمان
  • ارزیابی اولیه سازمان ها در حوزه های 7 گاه سلامت منابع انسانی بر اساس استانداردهای علمی

بیشتر بخوانید


توسعه محیط کار آرمانی (GPTWD) +
  • ارزیابی و اندازه گیری فاصله سازمان با استانداردهای محیط کار آرمانی
  • ارائه راه کارهای مناسب سازمان برای ایجاد یک محیط کار آرمانی

بیشتر بخوانید


“Learn different”

HRSolutions

“Lead different”

HRSolutions

“Live different”

HRSolutions

ارتباط با ما